Vårdlokaler – Att mötas i vården

Trygghet och god funktion för personal och besökare är vår ledstjärna när befintliga lokaler är under ombyggnad, upprustning eller reparation. Vi har lokaler för uthyrning som säkerställer att vårdverksamheten flyter på ett snabbt, enkelt och ekonomiskt sätt.

Olika behov, anpassade lösningar

Våra vårdmoduler kan enkelt placeras i anslutning till den befintliga byggnaden alternativt sättas samman för att skapa en separat byggnad. Lösningen är mycket flexibel och kan hysa vårdverksamheter som exempelvis:

• Företagshälsovård
• Laboratorium
• Gym
• Operation
• Friskvård
• Äldreboende

Utöver standardutförande finns ytterligare tillval för bästa trivsel och miljö.

Våra moduler

High Class Modulen

Med vår flexibla High Classmodul kan du enkelt skapa en miljö med bästa möjliga förutsättningar för just din verksamhet. Har du ont om plats kan du till exempel bygga på höjden, modulerna klarar montage upp till tre våningar.

Med en invändig takhöjd på 270 cm får våra lokaler en luftig och trivsam atmosfär. Ventilation med värmeåtervinning ingår som standard och som tillval kan modulerna kompletteras med komfortkyla. Installation av tele, data och larm samordnas av vår kunniga personal. Modulerna är förberedda för fjärrvärme om så önskas.

Teknisk data

Area:28,6 m2
Area invändigt:26,6 m2
Längd:9600 mm
Bredd:2980 mm
Bredd med ytterväggsblock:3250 mm
Höjd:3400 mm
Invändig takhöjd:2700 mm
Vikt:3500-7000 kg

Maximodulen

Våra flexibla Maximoduler har en standard som är nästintill lika hög som den hos nyproducerade, permanenta byggnader. Modulen passar utmärkt för olika kontorsmiljöer, den är mycket flexibel och kan anpassas efter verksamheten.

Vi vet hur viktig arbetsmiljön är för att man skall trivas i lokalerna och har därför har satsat på genomgående hög kvalitet. Modulerna är så flexibla att de kan anpassas för de flesta behov och med en invändig takhöjd på 270 cm får våra lokaler en luftig och trivsam atmosfär. Ventilation med värmeåtervinning ingår som standard. Som tillval kan systemet kompletteras med komfortkyla. Installation av tele, data och larm samordnas av vår kunniga personal. Modulerna har många användningsområden och kan bland annat användas som till exempel lagerutrymme eller butiksverksamhet.

Teknisk data

 
Area:28,8 m2
Area invändigt:27,3 m2
Längd:9600 mm
Bredd:2970 mm
Bredd med ytterväggsblock:3150 mm
Höjd:3343 mm
Invändig takhöjd:2700 mm
Vikt:3000-7000 kg